Projekti info

Projekt “ERP tarkvara ostmine ja juurutamine ettevõttes MDSC Systems OÜ”

Projekti lühikirjeldus: MDSC System OÜ spetsiifika on projektipõhine tootmine, seega tööprotsessid on pikad ja keerukad. Projekti peamine eesmärk on läbi ERP tarkvara digitaliseerida maksimaalne hulk kasutusel olevaid protsesse. Projekti raames juurutatakse, kohandatakse, liidestatakse ja võetakse kasutusele ERP tarkvara.

Eesmärk: Ettevõtte peamine eesmärk on läbi ERP tarkvara digitaliseerida maksimaalne hulk kasutusel olevaid protsesse.

Tulemus: Oodatav võit lahenduse kasutusele võtmisel on 20 kuni 25% tõhusam müügi, ostmise, projektijuhtimise, tootmise, planeerimise ja laoprotsesside korraldus samade ressurssidega läbi selle, et info on ühes kohas hallatav, kättesaadav reaalajas vajalikele osapooltele ning paremini organiseeritud.

Toetuse Summa: Projekti Kogumaksumus 199 320,00 EUR, sellest omafinantseering 99 660,00 EUR ja toetus 99 660,00 EUR