Uudised

Digidiagnostika

MDSC Systems OÜ läbis digidiagnostika programmi, mida viis läbi Lean OÜ.
Digidiagnostika jaoks viidi läbi analüüs vahemikus 05/2020 – 08/2020.

Digidiagnostika eesmärgiks oli saada ülevaade ettevõtte töökorraldusest ja teha ettepanekuid digitaliseerituse ja automatiseerituse osas.

Digidiagnostika sai teoks tänu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusele summas 14 980,00 eurot.